Liên Hệ

Kính thưa Quý Khách Hàng!

 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học VTC thuộc Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics được thành lập từ năm 2006. Chức năng của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin Học VTC:

                - Đào tạo các học phần liên quan đến Công nghệ Thông tin

              - Đạo tạo chương trình ngắn hạn về Công nghệ thông tin (Tin học Văn Phòng Cơ bản, Tin học Văn phòng nâng cao, Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, Ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao, Soạn thảo văn bản, Bảng tính Excel, Đồ hoạ ứng dụng Corel Draw, Photoshop, Lập trình web, Thiết kế website, Seo Website, Marketing Online, Lắp ráp cài đặt máy tính, Mạng máy tính, Quản trị mạng cơ bản, Quản trị mạng nâng cao, ...)

                - Đào tạo Ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Hàn, Tiếng Nhật, ....

                - Tổ chức thi, cấp Chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng Anh A, Tiếng Anh B, Tiếng Anh C.

              - Tổ chức thi, cấp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao (theo thông tư 03/2014 của Bộ Thông tin Truyền thông)

Trong đào tạo, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học VTC với phương châm đào tạo " Bắt tay chỉ việc" sát với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Mọi chi tiết xin được liên hệ:

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC VTC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VIETTRONICS

Ông Nguyễn Xuân Vinh –  Giám Đốc Trung tâm

Add: 118 Cát Bi - Hải An - Hải Phòng

Tel0904 392 558        Email: vinhnx@viettronics.edu.vn

Website: www.it.viettronics.edu.vn

Trân trọng./.


Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khoá ngày 13-05-2018

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khoá ngày 13-05-2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học VTC Thông báo Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin(Theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản). Khoá ngày 13-05-2018; Hotline: 0904 392558

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng anh trình độ B khoá ngày 13-5-2018

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng anh trình độ B khoá ngày 13-5-2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học VTC Thông báo Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng Anh trình độ B. Khoá ngày 13-5-2018; Hotline: 0904 392558

Chứng Chỉ Tin Học – Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT

Chứng Chỉ Tin Học – Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT

Chứng chỉ Tin học A,B,C đã không còn phù hợp, không đạt yêu cầu về kiến thức và kỹ năng. Theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT ban hành ngày 11/3/2014 và Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT- BTTTT ban hành ngày 21/6/2016

Đào tạo chứng chỉ Tin học tại Hải Phòng

Đào tạo chứng chỉ Tin học tại Hải Phòng

Bạn cần ngay chứng chỉ chuẩn kỹ năng CNTT theo thông tư 03/2014TT-BTTTT. Liên hệ: 0904.392.558

Chứng chỉ theo chuẩn kỹ năng CNTT sẽ thay thế chứng chỉ tin học A, B, C

Chứng chỉ theo chuẩn kỹ năng CNTT sẽ thay thế chứng chỉ tin học A, B, C

Bộ TT&TT; đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục dùng chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C cho đến khi Thông tư liên tịch của 2 Bộ GD&ĐT, TT&TT; quy định hoạt động tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT

Quy định mới về tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo thông tư 03/2014-TT-Bộ TT & Truyền Thông

Quy định mới về tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo thông tư 03/2014-TT-Bộ TT & Truyền Thông

Ngày 21/6/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), theo đó ..

Thi Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Thi Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Trình độ Tin học của cán bộ, công chức và viên chức được quy định theo thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng anh trình độ B khoá ngày 28-4-2018

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng anh trình độ B khoá ngày 28-4-2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học VTC Thông báo Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng Anh trình độ B. Khoá ngày 28-4-2018; Hotline: 0904 392558

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khoá ngày 28-4-2018

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khoá ngày 28-4-2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học VTC Thông báo Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin(Theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản). Khoá ngày 28/4/2018; Hotline: 0904 392558

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng anh trình độ B khoá ngày 15-4-2018

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng anh trình độ B khoá ngày 15-4-2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học VTC Thông báo Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng Anh trình độ B. Khoá ngày 15-4-2018; Hotline: 0904 392558