Liên Hệ

Kính thưa Quý Khách Hàng!

 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học VTC thuộc Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics được thành lập từ năm 2006. Chức năng của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin Học VTC:

                - Đào tạo các học phần liên quan đến Công nghệ Thông tin

              - Đạo tạo chương trình ngắn hạn về Công nghệ thông tin (Tin học Văn Phòng Cơ bản, Tin học Văn phòng nâng cao, Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, Ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao, Soạn thảo văn bản, Bảng tính Excel, Đồ hoạ ứng dụng Corel Draw, Photoshop, Lập trình web, Thiết kế website, Seo Website, Marketing Online, Lắp ráp cài đặt máy tính, Mạng máy tính, Quản trị mạng cơ bản, Quản trị mạng nâng cao, ...)

                - Đào tạo Ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Hàn, Tiếng Nhật, ....

                - Tổ chức thi, cấp Chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng Anh A, Tiếng Anh B, Tiếng Anh C.

              - Tổ chức thi, cấp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao (theo thông tư 03/2014 của Bộ Thông tin Truyền thông)

Trong đào tạo, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học VTC với phương châm đào tạo " Bắt tay chỉ việc" sát với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Mọi chi tiết xin được liên hệ:

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC VTC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VIETTRONICS

Ông Nguyễn Xuân Vinh –  Giám Đốc Trung tâm

Add: 118 Cát Bi - Hải An - Hải Phòng

Tel0904 392 558        Email: vinhnx@viettronics.edu.vn

Website: www.it.viettronics.edu.vn

Trân trọng./.


Lịch thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, tiếng Anh tại Hải Phòng

Lịch thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, tiếng Anh tại Hải Phòng

Lịch thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, tiếng Anh tại Hải Phòng

tuyển sinh đào tạo cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, chứng chỉ Tiếng Anh

tuyển sinh đào tạo cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, chứng chỉ Tiếng Anh

Triển khai thực hiện Luật viên chức và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng về quản lý viên chức, năm 2015

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khoá ngày 24-06-2018

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khoá ngày 24-06-2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học VTC Thông báo Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin(Theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản). Khoá ngày 24-06-2018; Hotline: 0904 392558

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khoá ngày 17-06-2018

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khoá ngày 17-06-2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học VTC Thông báo Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin(Theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản). Khoá ngày 17-06-2018; Hotline: 0904 392558

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khoá ngày 10-06-2018

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khoá ngày 10-06-2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học VTC Thông báo Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin(Theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản). Khoá ngày 13-05-2018; Hotline: 0904 392558

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khoá ngày 03-06-2018

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khoá ngày 03-06-2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học VTC Thông báo Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin(Theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản). Khoá ngày 13-05-2018; Hotline: 0904 392558

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khoá ngày 27-05-2018

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khoá ngày 27-05-2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học VTC Thông báo Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin(Theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản). Khoá ngày 13-05-2018; Hotline: 0904 392558

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khoá ngày 20-05-2018

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khoá ngày 20-05-2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học VTC Thông báo Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin(Theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản). Khoá ngày 13-05-2018; Hotline: 0904 392558

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khoá ngày 13-05-2018

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khoá ngày 13-05-2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học VTC Thông báo Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin(Theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản). Khoá ngày 13-05-2018; Hotline: 0904 392558

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng anh trình độ B khoá ngày 13-5-2018

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng anh trình độ B khoá ngày 13-5-2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học VTC Thông báo Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng Anh trình độ B. Khoá ngày 13-5-2018; Hotline: 0904 392558