Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng anh trình độ B khoá ngày 15-4-2018