Thi Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Lịch thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, tiếng Anh tại Hải Phòng

Lịch thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, tiếng Anh tại Hải Phòng

Lịch thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, tiếng Anh tại Hải Phòng

Thi Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Thi Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Trình độ Tin học của cán bộ, công chức và viên chức được quy định theo thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.


Bài Viết Mới Nhất