Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng anh trình độ B khoá ngày 13-5-2018