B

Lịch thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, tiếng Anh tại Hải Phòng

Lịch thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, tiếng Anh tại Hải Phòng

Lịch thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, tiếng Anh tại Hải Phòng

tuyển sinh đào tạo cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, chứng chỉ Tiếng Anh

tuyển sinh đào tạo cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, chứng chỉ Tiếng Anh

Triển khai thực hiện Luật viên chức và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng về quản lý viên chức, năm 2015

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng anh trình độ B khoá ngày 13-5-2018

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng anh trình độ B khoá ngày 13-5-2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học VTC Thông báo Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng Anh trình độ B. Khoá ngày 13-5-2018; Hotline: 0904 392558

Quy định mới về tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo thông tư 03/2014-TT-Bộ TT & Truyền Thông

Quy định mới về tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo thông tư 03/2014-TT-Bộ TT & Truyền Thông

Ngày 21/6/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), theo đó ..

Thi Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Thi Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Trình độ Tin học của cán bộ, công chức và viên chức được quy định theo thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng anh trình độ B khoá ngày 28-4-2018

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng anh trình độ B khoá ngày 28-4-2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học VTC Thông báo Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng Anh trình độ B. Khoá ngày 28-4-2018; Hotline: 0904 392558

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng anh trình độ B khoá ngày 15-4-2018

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng anh trình độ B khoá ngày 15-4-2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học VTC Thông báo Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng Anh trình độ B. Khoá ngày 15-4-2018; Hotline: 0904 392558

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng anh trình độ B khoá ngày 01-4-2018

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng anh trình độ B khoá ngày 01-4-2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học VTC Thông báo Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng Anh trình độ B. Khoá ngày 01-4-2018; Hotline: 0904 392558

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng anh trình độ B khoá ngày 18-3-2018

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng anh trình độ B khoá ngày 18-3-2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học VTC Thông báo Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng Anh trình độ B. Khoá ngày 18/3/2018; Hotline: 0904 392558

Thông báo Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin(Theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản)

Thông báo Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin(Theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản)

Thông báo Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin(Theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản)

Thông báo tuyển sinh ôn tập, thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, Ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.

Thông báo tuyển sinh ôn tập, thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, Ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.

Thông báo tuyển sinh ôn tập, thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, Ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.

NỘI DUNG CẤU TRÚC BÀI THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

NỘI DUNG CẤU TRÚC BÀI THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin Học VTC thông báo về nội dung, cấu trúc bài thi chứng chỉ Tin học ứng dụng CNTT Cơ bản và nâng cao.


Bài Viết Mới Nhất