Tin Tức

Chứng Chỉ Tin Học – Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT

Chứng Chỉ Tin Học – Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT

Chứng chỉ Tin học A,B,C đã không còn phù hợp, không đạt yêu cầu về kiến thức và kỹ năng. Theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT ban hành ngày 11/3/2014 và Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT- BTTTT ban hành ngày 21/6/2016

Đào tạo chứng chỉ Tin học tại Hải Phòng

Đào tạo chứng chỉ Tin học tại Hải Phòng

Bạn cần ngay chứng chỉ chuẩn kỹ năng CNTT theo thông tư 03/2014TT-BTTTT. Liên hệ: 0904.392.558

Chứng chỉ theo chuẩn kỹ năng CNTT sẽ thay thế chứng chỉ tin học A, B, C

Chứng chỉ theo chuẩn kỹ năng CNTT sẽ thay thế chứng chỉ tin học A, B, C

Bộ TT&TT; đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục dùng chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C cho đến khi Thông tư liên tịch của 2 Bộ GD&ĐT, TT&TT; quy định hoạt động tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT

Quy định mới về tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo thông tư 03/2014-TT-Bộ TT & Truyền Thông

Quy định mới về tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo thông tư 03/2014-TT-Bộ TT & Truyền Thông

Ngày 21/6/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), theo đó ..

Thi Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Thi Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Trình độ Tin học của cán bộ, công chức và viên chức được quy định theo thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

NỘI DUNG CẤU TRÚC BÀI THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

NỘI DUNG CẤU TRÚC BÀI THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin Học VTC thông báo về nội dung, cấu trúc bài thi chứng chỉ Tin học ứng dụng CNTT Cơ bản và nâng cao.