Đào tạo chứng chỉ Tin học tại Hải Phòng

Đào tạo và thi chứng chỉ Tin học CNTT tại Hải Phòng

chứng chỉ ứng dụng tin học cntt

chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Bạn là:

  1. Cán bộ quản lý, Giáo viên các cấp học Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT 
  2. Cán bộ quản lý, Giáo viên: Cán bộ các cấp học TCCN, TCN, CĐ, CĐN 
  3. Cán bộ quản lý, công tác trong lĩnh vực Y tế: Cán bộ Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y 
  4. Người chuẩn bị thi công chức, viên chức
  5. Sinh viên năm cuối hoặc mới ra trường

BẠN CẦN NGAY Chứng chỉ chuẩn kỹ năng CNTT theo thông tư 03/2014TT-BTTTT (Xem nội dung quy định)

Liên hệ: 0904.392.558 để được tư vấn nhanh nhất

 


Bài Viết Mới Nhất