Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khoá ngày 13-05-2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (THEO CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN)

            - Căn cứ Thông tư số 03/2014TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (CNTT),

            - Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin;

            - Căn cứ Công văn số 4240/BGDĐT-GDTX  của Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời Trường ĐHSP Hà Nội về việc tổ chức đào tạo, thi cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin;

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học VTC Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics kết hợp với Đại học Công nghệ và Kinh doanh Hữu Nghị thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin (theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản) như sau:

            Đối tượng tuyển sinh: Học sinh, sinh viên, giáo viên các cấp bậc học, cán bộ viên chức, công chức và các đối tượng khác có nhu cầu (hồ sơ theo mẫu của Trường).

            Địa điểm bồi dưỡng, ôn tập: Tại Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics.

            Thời gian học: 8h00 ngày 13/05/2018.

            Hình thức thi: Bao gồm 02 bài thi trên máy tính (01 bài thi trắc nghiệm và 01 bài thi thực hành).

            Hồ sơ bao gồm:

Phiếu đăng ký theo mẫu của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học VTC

01 ảnh 3x4 (ảnh chụp không quá 06 tháng)

Chứng minh nhân dân photo công chứng

            Hình thức bồi dưỡng, ôn tập:

                        Tối thứ 6, 7, ngày Chủ nhật

            Hình thức tổ chức và kinh phí ôn tập, thi:

Ôn tập, bồi dưỡng 30 tiết và thi (30 người/1 lớp): 1.500.000đ/1 người.

Thi cấp chứng chỉ (không ôn tập): 1.200.000đ/1 người.

(Học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics được miễn giảm 10% kinh phí)

            Thí sinh đạt kết quả sẽ được cấp Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Mọi chi tiết xin liên hệ:

            Văn phòng tuyển sinh, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học VTC, Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics, 118 Cát Bi, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

            - Buổi sáng: 8h00 – 12h00

            - Buổi chiều: 13h30 – 17h00

            Điện thoại: 0225 6 265 336; 0904 392 558 (Thày Vinh)

            Website: it.viettronics.edu.vn

            Email: vinhnx@viettronics.edu.vn


Bài Viết Mới Nhất