Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng anh trình độ B khoá ngày 01-4-2018

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC VTC TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VIETTRONICS THÔNG BÁO TUYỂN SINH

TUYỂN SINH CẤP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B

  Đối tượng tuyển sinh: Học sinh, sinh viên, giáo viên các cấp bậc học, cán bộ viên chức, công chức và các đối tượng khác có nhu cầu (hồ sơ theo mẫu của Trường).

            Địa điểm bồi dưỡng, ôn tập: Tại Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics.

            Thời gian học: 13h30 ngày 01-4-2018.

            Hình thức thi: Bao gồm 04 Kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết).

            Hồ sơ bao gồm:

Phiếu đăng ký theo mẫu của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học VTC

01 ảnh 3x4 (ảnh chụp